Women in Sport Prize

07.04.2017

Women in Sport Prize


“Women in Sport” Prize   To:    Aux :     Union Presidents   Présidentes d’Union   Single Club Presidents   Présidentes de Club individuel         Copy:   Copie :     SIE President   Présidente du SIE   SIE Enlarged Board   Bureau Elargi SIE   SIE Committees   Commissions SIE   Governors   Gouverneures   Union Programme Directors   Directrices de Programme des Unions   Union Scholarship Chairs   Présidentes de la Commission des Bourses des Unions   SIE ...
Повече...


34,000 Soroptimists Demand Zero Tolerance to Female Genital Mutilation

16.02.2017

34,000 Soroptimists Demand Zero Tolerance to Female Genital Mutilation


      34,000 Soroptimists Demand Zero Tolerance to Female Genital Mutilation       Despite all the awareness-raising efforts since the United Nations adopted 6 February as International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation (FGM) in 2012, some 3 million girls are still subjected to this brutal practice every year. According to statistics published by UNICEF in September 2016, at least 200 million women and girls in the world today are living with the consequences of female genital mutilation, which include lifelong injuries, obstructions in childbirth and increased risk of infant deaths, as well as grave psychological harm.   As UN Women Deputy Executive Director Lakshmi Puri remarked at the US National Summit on Female Genital Mutilation on 2 December 2016 in Washington, eliminating FGM is an essential step to realising other Sustainable Development Goals. ‘At UN Women, we believe that harmful practices such as FGM …. ...
Повече...
КОИ СМЕ НИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯТА
Доброволна, независима, неполитическа организация с трайни интереси в областта на борбата за защита на човешките права и подобряване статута на жените

ПРЕДСТАВЯНЕ
Сороптимист Интернeшънъл (SI ) е световна организация на жени, изявени в своите професии, които работят за изграждането на по-добър свят за жените и девойките чрез ОСВЕДОМЕНОСТ, ЗАЩИТА и ДЕЙНОСТ.

  • Сороптимист Интернешънъл е най-голямата организация за жени, изявени в професиите си с над 91 000 члена в над 3000 клуба, представени в 125 страни. Те работят с висок професионализъм, заемат стратегически позиции в обществения живот и бизнеса.
  • Първият клуб на Сороптимист е основан в 1921г. в Оукланд, Калифорния
  • Европейската федерация на Сороптимист (SIE) е основана в Париж в 1929 г. от д-р Сюзан Ноел и сега има повече от 35 000 членове в 1230 клуба в 58 страни.
  • Името Сороптимист е образувана от латинските думи "soror" и "optimum", интерпретирани като „най- доброто за жените”
  • Сороптимист Интернешънъл е съставена от 4 федерации, всяка от които се състои от съюзи или региони, които са учредени в клубове.
  • Сороптимистките са отдадени на създаването на международни приятелски инициативи, на вземането на решения на всички нива в обществото. Дамите в Сороптимист работят и за създаването на мрежи в локални, национално и международни общности.
  • Организацията Сороптимист Интернешънъл работи за подобряване живота на момичетата и жените – на местно ниво, в национален и международен план. Чрез международно доброжелателство, взаимопомощ и разбирателство, Сороптимист Интернешънъл защитава напредъкa на жените в обществото, високите етични стандарти, защитава човешките права, равенство, мир и подкрепа.
  • Сороптимист Интернешънъл има отношение към всички глобални и местни въпроси, които се отнасят към приоритетите и програмата на организацията.


Като неправителствена организация SI има консултативен статут в ООН, представителките на Сороптимист имат директен достъп и право на гласуване в центровете на ООН в Ню Йорк, Женева, Виена, Рим, Найроби и Париж. Има представителки в Европейското лоби на жените, Европейската комисия, Организацията за сътрудничество