Soroptimists Stand Up for Women!

10.11.2017

Soroptimists Stand Up for Women!


Уважаеми Съюзи и единични клубни председатели, Премахването на насилието срещу жени е от ключово значение за пълната реализация на основните права на жените. Въпреки това средно по света една от три жени е жертва на физическо или сексуално насилие, често причинено от близък партньор. Чувството за вина и срам и неадекватността на съдебните системи пречат на жените да говорят за тези престъпления, които в по-голямата си част остават неотчитани. ...
Прикачен файл: PDF Файл, 231 kb
Повече...


16 дни

10.11.2017

16 дни


Съюз Сороптимист България се включва в кампанията за борба с насилието през тази година със съюзен проект  – „Погледни нагоре – пътят е пред теб”.Проектът ще стартира на 25.11.2017 с прожекция на филма”Face down”  на българският режисьор Камен Калев, създаден по действителен случай и третиращ наболял за страната проблем - трафик на жени. Събраните средства от благотворителната прожекция ще бъдат използвани за образователни програми на момичета от защитени жилища в страната. ...
Прикачен файл: PDF Файл, 122 kb
Повече...
КОИ СМЕ НИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯТА
Доброволна, независима, неполитическа организация с трайни интереси в областта на борбата за защита на човешките права и подобряване статута на жените

ПРЕДСТАВЯНЕ
Сороптимист Интернeшънъл (SI ) е световна организация на жени, изявени в своите професии, които работят за изграждането на по-добър свят за жените и девойките чрез ОСВЕДОМЕНОСТ, ЗАЩИТА и ДЕЙНОСТ.

  • Сороптимист Интернешънъл е най-голямата организация за жени, изявени в професиите си с над 91 000 члена в над 3000 клуба, представени в 125 страни. Те работят с висок професионализъм, заемат стратегически позиции в обществения живот и бизнеса.
  • Първият клуб на Сороптимист е основан в 1921г. в Оукланд, Калифорния
  • Европейската федерация на Сороптимист (SIE) е основана в Париж в 1929 г. от д-р Сюзан Ноел и сега има повече от 35 000 членове в 1230 клуба в 58 страни.
  • Името Сороптимист е образувана от латинските думи "soror" и "optimum", интерпретирани като „най- доброто за жените”
  • Сороптимист Интернешънъл е съставена от 4 федерации, всяка от които се състои от съюзи или региони, които са учредени в клубове.
  • Сороптимистките са отдадени на създаването на международни приятелски инициативи, на вземането на решения на всички нива в обществото. Дамите в Сороптимист работят и за създаването на мрежи в локални, национално и международни общности.
  • Организацията Сороптимист Интернешънъл работи за подобряване живота на момичетата и жените – на местно ниво, в национален и международен план. Чрез международно доброжелателство, взаимопомощ и разбирателство, Сороптимист Интернешънъл защитава напредъкa на жените в обществото, високите етични стандарти, защитава човешките права, равенство, мир и подкрепа.
  • Сороптимист Интернешънъл има отношение към всички глобални и местни въпроси, които се отнасят към приоритетите и програмата на организацията.


Като неправителствена организация SI има консултативен статут в ООН, представителките на Сороптимист имат директен достъп и право на гласуване в центровете на ООН в Ню Йорк, Женева, Виена, Рим, Найроби и Париж. Има представителки в Европейското лоби на жените, Европейската комисия, Организацията за сътрудничество