НОВИНИ И ДОКУМЕНТИ
Клуб „Старинен Пловдив”

24.09.2012

Клуб „Старинен Пловдив”


Честването на 250-годишнината от написването на История славянобългарская от Паисий Хилендарски е част от официалния календар на световни културни събития, одобрен на ХХXVІ сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО.
Във връзка с честването на 250 години от написването на История славянобългарская, клуб „Старинен Пловдив” – Сороптимист Интернашънъл - Съюз България, инициира отпечатването на ПЪРВОТО  ФОТОТИПНО  издание на т.н. „Втора Харитонова преправка” на История славянобългарская.
Преписът е забележителен и с това, че всъщност е ръкописът, от който светът научава за Българската история, изнесен за първи път извън пределите на България (в Русия) от Найден Геров. Изданието е изключително красиво и добре съхранено от НБ „Кирил и Методий” (откъдето сме откупили правата за издаване) и ние се надяваме да направим „наследеното” достояние на колкото се може повече хора у нас и в чужбина чрез преводите на френски и английски на научната студия, която ще съпътства изданието.
Изданието ще бъде дарено на големи световни библиотеки и университети, така  ще се допринесе за популяризиране на културно-историческото наследство на българската нация като неразделна част от духовните достижения на човечеството.
Имената на спонсорите ще бъдат публикувани в нарочен списък на спомоществователите в самото издание.
Инициативата ще бъде подкрепена лично от г-жа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО.
Кампанията за набиране на средства стартира на 28 септември, от 19.00 ч. в ресторант „Петър ПЪРВИ” Пловдив с организирания от нас Благотворителен бал, на който Ви каним да присъствате и да бъдете съпричастни към това възрожденско по дух начинание.Назад