НОВИНИ И ДОКУМЕНТИ
Проведе се кръгла маса по темата „Насилието над жените и проституцията в европейското законодателство”

05.03.2013

Проведе се кръгла маса по темата „Насилието над жените и проституцията в европейското законодателство”


На 15 февруари във Варна се проведе кръгла маса по темата „Насилието над жените и проституцията в европейското законодателство”.Участници в кръглата маса бяха трите водещи женски организации в града- Женска либерална мрежа, Сопортимист интернешънъл  и асоциацията „Да съхраним жената”. Основен доклад по темата и водеща на конференцията бе д-р Антония Първанова- член на Европейския парламент. В своята презентация тя сподели опита си като основен докладчик по пакета от три закона, касаещи защитата на правата на жените, ролята на жената в управлението при  вземането на решения,  закрилата на жертвите на насилие като обект на гражданското право и съответно промените в европейското законодателство след приемането на трите закона. Активно участие взеха дамите от Сороптимист: съдия Росица Тончева, която сподели проблемите в гражданското право на България по защитата на жертвите на насилието; инж. Емилия Ангелова, която говори за ролята на семейството и необходимостта от  емоционална интелигентност срещу насилието; поетесата Ваня Липке сподели практиката във Франция. Участие взеха психолози, юристи, социолози.Назад