НОВИНИ И ДОКУМЕНТИ

26.05.2014


Важен приоритет на дейността в клуб "Сороптимист Интернешънъл Старинен Пловдив" през посочения период беше спокойната и целенасочена работа за възстановяване и заздравяване духа на Сороптимизма в клуба. Затова решихме всяка сестра да се ангажира с провеждане на месечните събирания  по предварително съставен тематичен  план. идеята е  съобразно своите възможности и интереси да организира  интересно за всички събитие, на различно място и по различен начин. Организирахме  традиционно Коледно парти, на което присъстваха и сестри от други клубове, отбелязахме Международния ден на жената, организирахме празник по случай успешния завършек на първия етап на работата ни по проекта за издаване на книгата, организирахме колективно посещение на театрални представления, едно от които бе и на артист, изявявил се на наши тържества. Събират ни културни събития, тематични вечери и чествания. Този подход към организиране на месечните събирания на клуба се отрази положително на всички членове.Назад