НОВИНИ И ДОКУМЕНТИ
Жените срещу домашното насилие

17.10.2013

Жените срещу домашното насилие


Клуб Русе инициира  разяснителната кампания в “ Дарик радио“- Русе  по темата „Жените срещу домашното насилие”. , Чрез интервюта   три сестри от клуба- психолог,педагог и специалист по комуникация, споделиха своите професионални и лични позиции срещу  домашното насилие и призоваха за  изграждане на нетолерантност към него в обществото. Акцентирано бе, че насилието  уронва достойнството на жената и нейното психично здраве  и застрашава израстването и здравето на децата, които живеят в такава среда.Назад