ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Програми
Програми

  • Образование и лидерство
  • Насилие срещу жените
  • Сигурност за вода и храна
  • Женско здраве
  • Екологично възпитание
  • Подпомагане на деца със специални потребности, на талантливи деца и студенти
  • Опазване и социализиране на културното наследство