ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
02.04.2012
02.04.2012

03.2012
В края на март 2012г. клуб Пазарджик и клуб „Старинен Пловдив” организираха пролетна изложба Бяха представени рисунки и произведения, изработени от деца от Ресурсните центрове в Пазарджик и Лом, както и рисунки на деца  от СОУ „Отец Паисий” – Пловдив под ръководството на Севлия Цуцекова от клуб „Старинен Пловдив”. Целта бе да покажем творбите пред пазарджишката общественост за да стимулираме  стремежа към образование и творчеството на децата със специални образователни потребности.

Събраните  средства (200 лв) бяха дарени за рехабилитация след церебрална парализа на 17-годишната Румяна Станева. Проектът ще продължи и през следващите години.

Снимки


28.12. 2012
28.12. 2012

Клуб Бояна София се присъедини към Ротари клуб София за благотворителност в подкрепа на проекта  „Жената до мен“, свързан с ранната диагностика на рака на гърдата. Проектът включваше организирането и провеждането на два благотворителни бала с търгове за набиране на средства. Най-скъпо продадената картина беше нарисувана от девойка- аотист, спонсорирана от клуб Бояна по време на обучението й в художествената гимназия. Като заключителна фаза на проекта бе организиран  и широко популяризиран  благотворителен симфоничен концерт на Софийската филхармония. Със събраната сума от 30 000 евро, допълнена от съфинансирането на френски Ротари клуб от Южна Франция, бе закупена мобилната апаратура. Тя е монтирана на борда на микробус, който работи в различни региони на страната.


22.12.2012
22.12.2012

2011-2012

Пазарджик

„С грижа и любов за нашите майки” е дългогодишен проект на клуб Пазарджик, започнал през 2007г. По същество това е патронаж над Дом за възрастни хора „Гаврил Кръстевич” – Пазарджик. Всяка година  участваме в организирането ,включително финансово, на Великденските празници съвместно с Кметството на Пазарджик.  На всеки три месеца организираме празнуване на рождени дни с почерпка и подаръци на рождениците, изцяло с финансови средства на клуба.

До сега сме вложили над 9000 лв в проекта, който  продължава.


30.03.2012
30.03.2012

През март 2012г. стартира и проектът „За бъдещето на България”. Целта  бе да представим уникалния билков сироп БИОНТУС- нов продукт, създаден от Румяна Христоскова, сестра от клуб Пазарджик,   с изключително позитивно влияние върху здравето на подрастващите. Така работим за стимулиране стремежа на младите към здравословен начин на живот и здравословно хранене.
Във втория етап на проекта бяха подарени 50 сиропа на Дома за възрастни хора и Дом за деца, лишени от родителски грижи.

Снимки


30.09.2012
30.09.2012

09.2012
Стартира новият проект на клуб Бургас в помощ на дома за деца с умствена изостаналост „Св. Стилян Пафлагонийски” в с. Кошарица. Проектът е част от темата на европейската федерация на Сороптимист Интернешънъл „Вода”  и се реализира с подкрепата на Швейцарския съюз.
По новите изисквания на Европейския съюз домовете за деца ще бъдат закрити като институции. Те трябва да съумеят да се преустроят в нови социални направления. В с. Кошарица проектът на община Несебър предвижда да бъде изградена нова сграда. Тя е по идея на Бургаския клуб. Средствата за строежа ще бъдат осигурени от община Несебър, а швейцарските дарители  поемат разходите по канализацията.
Вторият проект на съюза за социалния дом развива и допълва първият проект, насочен към квалифициране на персонала. За петте години съвместна работа условията в дома са се подобрили значително. Според г-жа Жизел Марти, представител на Швейцарския съюз,  „Преди хората се срамуваха от тези деца, а сега вече не е така. Според мен това е цяла революция”. По думите й една от най-очевидните разлики отпреди 5 години е, че тогава децата в дома са били много, а специалистите малко. „Сега вече и персоналът е по-добре квалифициран, което е резултат от първия ни проект. Посредством него ние обменяхме опит, сприятелихме се и общувахме помежду си. Промени се съзнанието на хората, че тези деца могат да се развиват. Сега въз основа на този успешен проект имаме възможност да осъществим и втория, 5-години по-късно. Той е доста по-амбициозен и много по-голям.  Преди години г-жа Жизел Марти  претърпява тежка операция, но се заклева, че ако оцелее, ще започне да помага на деца в неравностойно положение. Така съвсем случайно попада на една жена от Бургас, която също толкова случайно се запознава с бившата директорка на дома. И съвместните проекти тръгват... До момента събраните от различни благотворителни кампании в Швейцария пари са около 20 хил., но се надяват те да достигнат 50 хил. евро. Децата, които са настанени в специализираното заведение в с. Кошарица са 40, на възраст от 3 до 18 г., а диагнозите им са - умерена и тежка степен на умствена изостаналост.
По изискване на Европейския съюз домовете от такъв тип трябва да бъдат закрити, или да бъде подобрен начина на живот на децата. За да се запазят, трябва да бъдат въведени нов тип услуги. Решихме това да са центрове от семеен тип, където на децата ще бъдат осигурени условия максимално близки до семейните. Те трябва да бъдат обособени по 7-8 в групичка, за да може да се подобри качеството на работата с тях. В момента групите са по 13-14 и се работи доста трудно.
Вече 3 години специалисти, които работят в ДДУИ „в. Стилян Пафлагонийски” се обучават в областта на социалните услуги в гр. Шафхаузен, Швейцария по инициатива на жените от „Сороптимист”. „В Швейцария видяхме как деца, много по-болни от тези в нашия дом са в обществото, между хората. Черпейки от богатия опит на тяхната политика, разбрахме, че не е важна степента на увреждане на децата, а доколко те са социални”, казва Динко Митев- директор на дома. Той отбеляза като важен факт, че в новите центрове ще могат да съжителстват деца от различни възрасти и с различна степен на умствено изоставане, дори и такива без образование и лишени от родителска грижа. „Целта на тези центрове е именно да се преустанови трайното изоставяне. Сега родителите ги оставят в домовете и не ги търсят.
Политиката е насочена към това центровете на бъдат временен дом за децата, докато родителите подобрят положението си. Децата ще се учат да си готвят, перат, да пазаруват заедно с персонала, просто ще придобият умения да задоволяват сами социално- битовите си нужди”.
 Занятията, които се осигуряват на децата в социалния дом са най-различни – имат нови и много добре оборудвани кабинети по трудотерапии – по готварство, перално стопанство, изобразително изкуство, музикотерапия, психомоторика, сензорна зала... Като голяма крачка напред се отчита и това, че две от децата са интегрирани и посещават детската градина в с. Кошарица, а тринадесет ходят на училище.

Преустроените сгради ще се превърнат в центрове за настаняване от семеен тип и едно преходно жилище за децата от 16 до 18 години, където ще бъдат подготвяни, преди да отидат в защитено жилище. Реформата трябва да приключи до 2014г. и децата да бъдат настанени в новата материална база. Стойността на проекта е  милион и триста хил. лв. и се реализира съвместно с Швейцарския съюз и Община Несебър.


30.11.2012
30.11.2012

11.2012-06.2013

Клуб Пазарджик в сътрудничество с Фондация NET реализира  проекта „Подай ръка и помогни”. Той е насочен към работа с жени и деца с увреждания. На този етап клубът е подпомогнал финансово, изцяло със средства на клуба,  рехабилитацията на дете с церебрална парализа, както и операция на жена- джудже. Членовете на клуба продаваха мартеници, изработени от жени с увреждания н дома в с.Славовица, като набраните средства бяха предоставени на дома. Съвместно с Община Пазарджик и Младежкия дом бе организиран и благотворителен концерт в полза на деца с увреждания. Продължава и продажбата на сувенири, изработени от деца с увреждания, като набраните средства ще им бъдат предоставени.


12.2012
12.2012


12.2012- 5.2013

„Нови тенденции в развитието на театралното изкуство” е проектът на клуб София Витоша. Целта на проекта е членовете на клуба да повишат образователните си критерии за съвременното театралното изкуство, чрез посещения на театрални постановки, получили висока професионална оценка. В продължение на 6 месеца, бяха посетени пет спектакъла на най- изтъкнатите български театри. Проектът приключи с обсъждане. 


20.12.2012
20.12.2012

Дарение на книги на английски език на две читалища осъществи клуб Бояна- София. Целта на проекта „И аз мога да чета” бе да подпомогнем образованието на английски език в читалищата чрез специализирана литература. На официалното предаване на книгите акцента бе представянето на нашата организация Сороптимист и нейните цели.


28.02.2012
28.02.2012

В края на м. февруари приключи проектът „Да съхраним нашият общ дом- Земята” на клуб Варна. Той бе финансиран от Европейската федерация на Сороптимист Интернешънъл. Целта на проекта „Да съхраним нашия общ дом- Земята „ бе да даде екологично възпитание  и насочи вниманието на  най- малките граждани- децата към проблема за опазване на природата чрез пестене на  природните ресурси и енергията, които се ползват в ежедневието. Той също целеше да даде първоначални знания за опазването им чрез малките жестове в ежедневието на децата, които да се превърнат в постоянни навици.
Тези цели бяха реализирани чрез отпечатването на богато илюстрована  и с кратки текстове образователна книжка „Малки жестове”, която даваше на децата информация как да пестят водата и енергията, да пазят горите и събират разделно отпадъците; и чрез подготовката и изнасянето на спектакъл „Приказка за спасената река” в 11 детски градини във Варна. Авторският спектакъл на Свилен Стоянов имаше за основа информацията в книжката и акцентираше на конкретното участие на децата в спектакъла. Той провокира силен емоционален отговор у децата, което е гаранция и индикатор за запомнянето на малките жестове в ежедневието, които да се превърнат  в навици за опазването на природните ресурси.

Проектът „Да съхраним нашия общ дом- Земята” бе реализиран с организационната помощ на Община Варна- Дирекция Образование.
Ние оценяваме проекта като много успешен. Той обхвана над 2000 деца и техните родители, и намери широко отражение в местните медии- преса, радио, телевизия.

Снимки22.12.2011
22.12.2011

Приключи съюзният проект “Жени помагат на жени в борбата с остеопорозата” на българския съюз Сороптимист Интернационал. В продължение на една година - 2011, 236 жени от София, Варна, Пловдив, Бургас, Пазарджик, Малко Търново, Бръшлян и Граматиково бяха изследвани чрез остеодензометрия и бяха консултирани от специалист. Дадени бяха препоръки и предписано лечение. При повторни прегледи беше отчетен добър ефект от лечението и общо подобрение на засегнатите от заболяването жени. Изследването бе насочено към жените от отдалечени райони, активно работещи жени от големи градове и групи възрастни жени, неизследвани до сега. Целта е подпомагане чрез диагностика, проследяване, консултация и контрол на терапията да бъдат окуражени жените в борбата срещу остеопорозата и консолидиране на отделните клубове, както и на Съюза като цяло. Оценяваме проекта като  ефективна грижа за женското здравеопазване в България, възможност за укрепване и сближаване, генериране на финанси в подкрепа както на отделните клубове, така и на Съюза.
Като заключение отчитаме общи и безспорни ползи, възможности за продължение и прерастване в по-мащабен проект, свързан с опазване на здравето на жените в България.

Галерия04.05.2011
04.05.2011

 SOROPTIMIST INTERNATIONAL срещу насилието

 04.05.2011

„Емоционалната интелигентност срещу насилието” бе проектът на клуб Варна от Българския съюз, реализиран в първите три месеца на годината. Темата бе провокирана от очерталия се сериозен и  актуален за българското общество проблем за насилието. Насилие, породено от бурните промени, стресовата среда на живот и недостатъчното психологическо образоване в учебните институции. Проектът „Емоционалната интелигентност срещу насилието” бе насочен към младежите, често жертва или активни участници в насилието. Целта бе осъзнаването на емоционалната импулсивност и формите на действия, произтичащи от нея, като емоционално насилие и физическо насилие  в обществената и семейна среда и предотвратяването им. Считаме, че  борбата срещу насилието е изключително важна кауза, която е в съзвучие с дългосрочната политика на Сороптимист срещу насилието над жени и девойки.

Интелигентността /информираността/ за същността на емоциите и емоционалния контрол дава възможност  на младежите да овладяват прояви като гняв, агресивност и да реагират адекватно, когато разпознаят негативните емоционални състояния на хората, с които контактуват. Тя им дава техники, с които да противостоят в ситуации, когато загубата на контрол върху негативните емоции е довела до конфликт и насилие. Емоционалната интелигентност е базовия фактор и първата стъпка към намаляване на проявите на насилие както в социалната, така и в домашната среда.

Реализиран със съдействието на Община Варна, проектът обхвана  над 160 младежи на възраст от 16 до 18 години, разделени в четири групи. При изключително активно участие и интерес, младежите  се учиха да разпознават негативните емоционални изблици, техния произход и първопричина. Упражняваха техники за овладяване на гнева, участваха в ролеви игри демонстриращи трудно разпознаваемите симптоми на емоционалното насилие у дома и в училище. Беше интересно да се види как децата подложени на домашно насилие бавно осъзнават, че все пак имат избор и че разпознаването и споделянето на проблема е първа стъпка за неговото решаване. Занятията бяха динамични, интерактивни и провокираха креативно мислене и активен подход към проблема.

Темите на лекции – „Аз и моите емоции- самоуправление и контрол на гнева”; „Аз и емоционалното насилие”; „Домашно насилие и общество” бяха отлично начало в процеса на себе опознаване и самоконтрол на подрастващите младежи, включени в проекта.

Екипът от водещи мениджмънт тренери – Марионела Божкова, носител на наградата на Българската асоциация за развитие и управление на човешки ресурси и член на клуб Варна и Полина Методиева- водещ маркетолог с дългогодишна лекторска дейност, получи искрените благодарности на младежите и преподавателите, включени в проекта.

След всяка лекция разговорът продължаваше като ученици споделяха лични преживявания, опити за справяне с проблема и искаха да научат още и още. Искаха да знаят къде да прочетат повече и дали е възможно да се включат в други подобни проекти. Показателна за ефективността бе спонтанната реакция на един ученик  „ Моля ви, включете майка ми, научете я на това, което учите нас”. От преподавателския екип дойде предложение проект с насоченост Емоционална интелигентност да бъде организиран и за преподавателските екипи от психолози в училищата( предимно жени), които работят в трудни материални условия и силно стресова среда.

По време на изпълнението  на проекта Община Варна съдейства активно за популяризирането му като включи в web site  си информация за него с текст и снимки. Клубът получи и  благодарствени писма от включените училища, които показват високия ефект от проекта и заявяват желание за участие в подобни проекти в бъдеще.

Членовете на клуб Варна оценяват пилотният проект „Емоционалната интелигентност срещу насилието”  като много успешен. Считаме, че сме усетили един изключително болезнен проблем в българското общество и ще продължим да работим срещу неприемливите социални изяви на насилие над младежи и жени, зад стените на дома или в учебните институции.

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО От Снежана Илиева – психолог в Професионална техническа гимназия - Варна

Благодарствено писмо от инж. М. Вуцова - Директор на ПГСАГ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”


01.03.2010
01.03.2010

„Водата в изобразителното изкуство” бе проект на клуб София- Основател, реализиран през периода октомври 2009 - март 2010.

Целта на проекта е запознаването на участниците в "Академия за детско творчество ДАЯ" с важността на съхранението на водните ресурси и отразяването на водата от творци от различни епохи. Участниците бяха 20 деца на възраст от 4 до 14 години.

Проведени бяха три лекции от ръководителката на академията - художничката Дарина Янева на тема:

  • "Водата в изкуството на древния свят"
  • "Водата в изобразителното изкуство на Ренесанса"
  • "Водата в съвременното изкуство"
  • Бяха прочетени избрани произведения от конкурс "Вода животворна" и бе поставена задача за илюстрирането им. Поради малката възраст на някои от участниците задачата бе разширена - произведение на тема "Вода"


 През март 2010г. творбите бяха оценени и бе направена изложба. На децата бяха раздадени грамоти за участие.


25.12.2009
25.12.2009


2009

Клуб Основател- София, реализира много успешно проекта „Вода животворна”- конкурс за написване на журналистически и художествени материали по темата.

Той бе разработен съвместно с клуб "Млад журналист" към 20-то ОУ "Тодор Менков" - гр. София. Проведена бе лекция на тема "Водата - необходимост за съществуване на живота" с преподаватели от Минно-геоложки институт, София. Изяснена бе функцията на водата за всички живи същества, направен бе обзор на водните ресурси на планетата, проведена бе дискусия за важността на опазване на водата и методите за постигането му.

 

С цел развиване на писмените способности на учениците бе поставена задача за написване на журналистически материал на тема "Вода животворна".Материалите бяха оценени от жури в състав от двама журналисти и директорката на училището.

 

На всички участници бяха връчени грамоти, книги "Управление на отпадъците" и "Живата вода", списание "Екология 21" , а на тримата призьори и специални награди - едногодишен абонамент за списание "Екология 21".

 Конкурсът бе отразен в списание "Екология 21" и БНР. 

Снимки от връчването на наградите от конкурса можете да видите тук.


30.04.2009
30.04.2009

09.2008-04.2009

„Журналистът - съвест и глас на съвременното общество” бе проекта на клуб Основател- София, насочен  към професионалното ориентиране на деца 10-12 годишна възраст. Той обхвана 25 ученика с изявени способности. Проведени бяха три срещи с журналисти от печатни, радио и телевизионни медии. Акцентира се на важността на информацията в съвременното общество, журналистическата етика, начина на изразяване и разликите в предаването на информацията при различните медии.

Четвъртата, заключителна среща се проведе в СБЖ със секретаря на съюза.

Впечатленията на учениците от срещите бяха отразени в два поредни броя на училищния вестник "Звънче". 


04.04.2008
04.04.2008


През лятото на 2007. година България пострада от наводнения, причинени от проливни дъждове. Особено трагично беше състоянието на град Цар Калоян. ССИБ осъществи проект по осигуряване на нормален учебен процес на децата от началното училище в града.След августовските наводнения, които бяха унищожили повече от половината къщи в града, началото на учебната година – 15.09.2007. беше трудно, защото учениците нямах учебни помагала, тетрадки и средства за поддържане на лична хигиена.


30.09.2008
30.09.2008


В осъществяване на проект по програмата за водата, съхранението на която е с нарастаща актуалност, ССИБ предприе инициатива за построяване на чешма – символ на мотото – „Без вода няма живот” и продължавайки българската традиция, построи чешма в двора на Балабанова къща, ул. Константин Стоилов №50, Старинен Пловдив, която да се ползва целогодишно от всички граждани и посетители на град Пловдив. Изборът ни е продиктуван от факта, че град Пловдив е един от най-старите градове на Европа, а Старинен Пловдив – един от запазените символи на българщината и традицията.


30.12.2006
30.12.2006


През месец ноември и декември 2006 бе организирана Благотворителна коледна изложба- базар на училищата по изкуствата съвместно с Министерството на културата на РБ. Изложбата се проведе от 15 – 21 декември 2006 г. под патронажа на министъра на културата. Изложбата бе по съюзен проект „ Да съхраним мира чрез историята, традициите и децата”, който е вдъхновен от федеративната програма „Да изграждаме мира, съхранявайки спецификата на местното културно наследство ” . Събраните средства послужиха за закупуване на материали, с които учениците да работят и развиват творческите си възможности. Акцията беше високо оценена от министерството и директорите на всичките 13 училища по изкуства в България, за което получихме благодарствена грамота от министерството за подпомагане развитието на млади таланти.


25.03.2013
25.03.2013


Една от основните цели на сороптимизма е грижата за подобряване на женското здраве. Проектът на клуб Варна „Да съхраним жената” обхвана 40 жени, които бяха подпомогнати финансово чрез дарение и организирани от президентката на клуба за профилактичен преглед – кръвни изследвания в специализираната онкологична болница във Варна. Две от жените бяха включени в рисковия списък и обхванати за перманентен лекарски контрол.