ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Нашите цели
Нашите цели

ПРОГРАМНИТЕ ЦЕЛИ са базирани на целите на ООН за  развитие на столетието и целят решаването на най- важните предизвикателства на нашето общество.

Цел 1:  SI  ще съдейства за подобряване на живота и статуса на жените и младите момичета чрез осигуряване на възможности за образование, предоставяне на правомощия и възможности за развитие.
Под цели:
1. Увеличаване достъпа да формални и неформални възможности за обучение.
2. Увеличаване участието на жените на пазара на труда и на възможности за осигуряване тяхната заетост
3. Предотвратяване насилието срещу жени и момичета и осигуряване участието им в процесите за  разрешаването на конфликти.
4. Гарантиране сигурност при осигуряване на прехраната и възможно най-висок стандарт на здравни услуги.
5. Удовлетворяване на специфичните нужди на жените чрез подобряване устойчивото развитие на околната среда и смекчаване на климатичните промени и и бедствия.

Цел  2 : Soroptimist International ще бъде световния глас за  увеличаването на достъпа  до образование и лидерството на  жените.