ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ДЕЙНОСТ КАТО НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ (NGO)
ДЕЙНОСТ КАТО НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ (NGO)

СОРОПТИМИСТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ извоюва 1-ва категория консултативен статут / в последствие преименуван на Общ консултативен Статут/ с Икономическия и Социален съвет на ОН /ЕСОSОС/ през 1984 г. Това ни осигурява автоматично, при поискване, акредитация при ЕСОSОС- неспециализираните агенции и комисии. Следователно СИ има възможност за присъединяване към всеки неправителствен организационен комитет, създаден да консултира директно със Управляващите на Бордове на неспециализираните агенции и комисии.

СИ има акредитация в ООН- Висш комисариат за бегълци /UNHCR/ UN High commissioner for Refugees, the UN Children’s Fund / UNICEF/ the UN Environment programme /UNEP/ и беше избран за член на Борда на неправителствените организации в УНИЦЕФ през 1987 г. СИ бе приета от ООН , UNESCO , Международната организация по труда /ILO/-
Специален списък, Световната здравна организация /WHO/- Официални връзки и Организацията за индустриално развитие /UNIDO/- консултативен статут.

Сороптимистките са представени в много NGO комитети, включително Комисията по Статута на жените и Комисията по човешките права.