« към списъка с галерии
Връчване на наградите от конкурса „Вода животворна”
Връчване на наградите от конкурса „Вода животворна”
Отразяване на конкурса „Вода животворна” в списание „Екология 21”